Tržišna procjena nekretnine je postupak kojim graditeljski vještak određuje njenu vrijednost u sadašnjem vremenu uzimajući u razmatranje moguće utjecaje (pravne, ekonomske, urbanističke, građevinske i druge utjecaje) u budućem vremenu.Tržišna procjena nekretnina je jedan od najsloženijih poslova u sudskom vještačenju. Ta složenost se očituje kroz više faktora koji su subjektivne i objektivne prirode. Subjektivnost se očituje, ne samo kroz profesionalnost vještaka kao osobe, nego najčešće kroz očekivanja naručitelja.

Do razvrgnuća suvlasništva može doći na dva načina, i to sporazumno ili sudskim putem u izvanparničnom postupku. Sukladno ZV-u svaki suvlasnik ima pravo na razvrgnuće suvlasništva, ako je to moguće i dopušteno. To pravo ne zastarijeva, što znači da svaki suvlasnik to može zatražiti bilo kada.

Građevinsko vještačenje obuhvaća skup različitih stručnih poslova koji se obavljaju po vještaku građevinske ili arhitektonske struke, a koji je imenovan od strane Županijskog suda.

Građevinska vještačenja obuhvaćaju slijedeće poslove:
1. Procjene nekretnina
2. Etažiranje
3. Građevinska vještačenja u užem smislu

Nekretnine

Pretraga

Pogledaj sve nekretnine

O nama

Reference

1. “ARAUSA” Vodice
2. “AUTOBUSNI KOLODVOR” Split
3. “BORNA” Split
4. “BLIST” Split
5. HTP “CROATIA” Hvar
6. ČOK-COMMERCE” Split
7. “ELEKTRON” Split
8. “ELEKTROCOMMERCE” Split
9. “JADRANTRANS” Spit
10. “KOVINOINSTALACIJA” Split
11. “KOMUS PROMET” Trogir
12. “METALIS” Split
13. “NAPRIJED” Split
14. “PRIMORJE TEKSTIL” Split

15. “SVEUČILIŠNA TISKARA” Split
16. “TERMOFRIZ” TV OPREME Split
17. “TERMOFRIZ” MONTAŽA Split
18. “VINKO ALJINOVIĆ” Split
19. “DALMACIJATURIST” Split
20. “MELIORACIJA” Split
21. “PRERADA” Split
22. “MESOPROMET” Split
23. “BRODOMERKUR” Split
24. ZGP “SPINUT” Split
25. ZGR “DOBRI” Split
26. ZGP “PERISTIL” Split
27. GP “HOTINA” Blato/Korčula
28. GP “VRANAC” Vela Luka

Pogledajte sve reference

Roko Mijanović

Stalni sudski vještak za graditeljstvo, diobe i procjene nekretnina

Osim gore navedenih procjena u razdoblju od 2000.g. do danas, izvršio sam cca 8000 procjena prometne vrijednosti stanova te ostalih nekretnina(poslovne zgrade), kako za potrebe poslovnih banaka(PBZ, Zagrebačka), fizičkih osoba i Općinskog suda u Splitu, Šibeniku, te Trgovački sud u Splitu.