Procjene nekretnina

Procjene tržišne vrijednosti nekretnina

Procjena tržišne vrijednosti nekretnine uz samo utvrđivanje građevinske i tržišne vrijednosti iste podrazumijeva i provjeru pravnog statusa, odnosno uspoređivanje podataka u vlasničkoj i prostornoj dokumentaciji sa stanjem u naravi tj. identifikaciju objekta.

Koristeći dugogodišnje iskustvo i specijalistička znanja, te razgranatu mreža procjenitelja, naših sudskih vještaka i vještaka vanjskih suradnika, s kojima pokrivamo cijelo područje RH, strankama pružamo uslugu procjene nekretnina u najkraćem roku.

Usluge odjela procjene nekretnina i nadzora uključuju:

  • Procjenu tržišne vrijednosti temeljem utvrđene metodologije koju smo razvili tijekom svih ovih godina i koja se kontinuirano unapređuje sukladno zahtjevima tržišta, a koja se daje u formi elaborata o tržišnoj vrijednosti nekretnine.
  • Moguće je dobiti procjenu svih vrsta nekretnina od stambenih nekretnina, poslovnih prostora, turističkih objekata (hoteli, apartmani), industrijskih postrojenja, skladišta, građevinskih zemljišta, pa sve do projekata u razvoju, gdje dajemo procjenu vrijednosti zatečenog stanja do budućeg potpuno dovršenog stanja nekretnine i ocjenu vrijednosti potrebnih ulaganja za dovršenje.
  • Etažiranje i izrada elaborata o etažiranju i usluge izmjere objekta Mišljenja o vrijednosti prethodno procijenjene nekretnine
  • U cilju kvalitetnog kreditiranja projekata stanogradnje te poslovnih i proizvodnih objekata, u sklopu modela projektnog financiranja objekata koji je standardni dio ponude PBZ, Odjel procjene i nadzora vrši i uslugu praćenja namjenskog korištenja sredstava kredita odnosno financijski nadzor, te usluge stručnog i obračunskog nadzora
Kako nastaje procjena?

Procjena vrijednosti nekretnine postupak je kojim se pokušava primjenom specifičnih metoda dobiti vrijednost nekretnine koja je što bliže njenoj stvarnoj tržišnoj vrijednosti. Pri tome, ovisno o vrsti nekretnine, kombiniraju se tri osnovne metode. Kod procjena nekretnina koje generiraju dobit najvažniju ulogu ima metoda kapitalizacije dobiti, a, kod stambenih nekretnina metoda usporednih vrijednosti /Fu/. Uvijek se nastoji dobiti i građevinska vrijednost nekretnine te se vrijednosti dobivene primjenom pojedinih metoda dovode u korelaciju kako bi se dobila poštena tržišna vrijednost nekretnine.

Što treba od dokumentacije?

Za svaku je nekretninu moguće potrebnu dokumentaciju dobiti iz raznih službenih izvora. Najlakše je i svakako najbrže kad klijent ima potrebnu dokumentaciju i dostavi je na uvid procjenitelju. Ovisno o vrsti nekretnine potrebna je i različita dokumentacija. Uglavnom su potrebni dokazi vlasništva i dozvole za građenje.

Popis dokumenta

Procjene kao rezultat timskog rada

Za razliku od samostalnih ureda sudskih vještaka naša je procjena rezultat zajedničkog rada i iskustva svih djelatnika tvrtke. Neprocjenjive su informacije koje odjel za izradu procjena dobiva od agenata za posredovanje, koji se svakodnevno susreću s kupcima i prodavateljima i iz prve ruke doznaju stvarne cijene nekretnina. Pomoć arhitekata u određivanju maksimalne izgrađenosti na zemljištu koje se procjenjuje ili pak ekonomista pri korištenju metodom kapitalizacije dobiti omogućava maksimalno profesionalnu uslugu.

Banke kao stalni klijenti

Odjel procjena nastao je i razvijao se zahvaljući suradnji s vodećim Hrvatskim bankama. Klijenti kojima je potreban kredit ili neka druga usluga banke, za koju postoji potreba za upisom hipoteke ili fiducijarnog vlasništva, upućeni su od strane banke naručiti izradu procjene tržišne vrijednosti. Pri tome banke nam prihvaćanjem naših procjena iskazuju povjerenje koje nastojimo opravdati profesionalnim pristupom.

Reference

Osim banaka koje su naši stalni ugovorni korisnici često obavljamo procjene pojedinih ili svih nekretnina određene tvrtke. Osim tvrtki, korisnici su nam i fizičke osobe kad žele znati vrijednost naslijeđene imovine ili pak one koja se dijeli u brakorazvodnoj parnici. Najčešće su to ipak fizičke i pravne osobe koje podižu kredit u nekoj od banaka.

Reference

Zašto procjena u Agenciji Mijanović?

Postoji više razloga zašto se odlučiti za izradu procjene tržišne vrijednosti nekretnine u našoj tvrtki. Osim neupitnog iskustva i stručnosti, važno je znati kako se naša procjena prihvaća u najvećem broju hrvatskih banaka i drugih financijskih institucija. Zahvaljujući tehničkoj opremljenosti i većem broju djelatnika, u mogućnost smo biti brzi i precizni. Nastojimo saslušati mišljenje i argumente klijenta ali ne odustajemo od svojih principa pri određivanju vrijednosti nekretnine. Sve navedeno razlog je što smo na području procjena tržišne vrijednosti nekretnina uz bok tvrtkama u vlasništvu banaka.